مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مريم وحيديان آزاد شد اخبار - ایلنا از آزادی مریم وحیدیان خبر داد. مریم وحیدیان روزنامه نگار اقتصادی شامگاه چهارشنبه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شد. منبع: عصرايران

مجله ياس تنها پنجشنبه 08 دي 1401
مريم وحيديان آزاد شد

مريم وحيديان آزاد شد

اخبار - ایلنا از آزادی مریم وحیدیان خبر داد. مریم وحیدیان روزنامه نگار اقتصادی شامگاه چهارشنبه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

منبع: عصرايران

کدهاي اختصاصي