مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

کم کاري تيروئيد تاثير بدي روي مو مي گذارد

بخش زيبايي :‌ غده تیروئید شبیه بال‌های پروانه است و در جلوی گردن شما قرار گرفته است. غده هیپوفیز هورمون محرکه تیروئید ترشح می کند که به تیروئید شما فرمان می‌دهد چه مقدار هورمون تیروکسین و تری‌یدوتیرونین ترشح کند . . . .

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.