مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "اوریدی هلث"، در حدود 80 درصد افراد مبتلا به انحطاط ماکولای مرتبط با افزایش سن به نوعی از این بیماری به نام انحطاط ماکولای خشک مبتلا هستند که به

مجله ياس تنها شنبه 05 مهر 1399
درباره انحطاط ماکولاي چشم بدانيد

درباره انحطاط ماکولاي چشم بدانيد

بخش پزشکي مجله ياس تنها : انحطاط ماکولای مرتبط با افزایش سن یکی از بیماری های شایع چشم در جهان است. این بیماری به طور معمول در افرادی که در دهه ششم زندگی خود قرار دارند یا پیرتر هستند، شکل می گیرد. . . .

کدهاي اختصاصي