مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : به گزارش مهر، منوچهر آشتیانی، جامعه‌شناس و مترجم، درگذشت. وی زاده ۱۹ مهر ۱۳۰۹ در سنگلج، جامعه‌شناس ایرانی مارکسیست، عضو سابق حزب توده ایران و پژوهشگر فلسفه بود.- آشتیانی خواه

کدهاي اختصاصي