مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - صادق رضا دوست روز دوشنبه در حاشیه همایش مدیران کل امور اتباع استانداری‌های جنوب کشور در گفت وگو با ایرنا افزود: بعد از تحولات تیرماه سال گذشته کشور افغانستان حدود یک میلیون و ۶۰۰

مجله ياس تنها دوشنبه 12 دي 1401
آمار وحشتناک 5 ميليون افغاني در ايران هستند

آمار وحشتناک 5 ميليون افغاني در ايران هستند

اخبار - مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: در زمان حاضر پنج میلیون مهمان افغانستانی از طیف‌های مختلف در کشور حضور دارند...

کدهاي اختصاصي