مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : میر قاسمی مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی در خصوص  شناسایی و برخورد با تصادف‌های ساختگی اظهار کرد: اگر فردی  در خیابان در حال ساخت تصادف ظاهری و ساختگی بود و توسط شهر

مجله ياس تنها شنبه 12 مهر 1399
با گزارش دادن تصادف هاي ساختگي پاداش بگيريد

با گزارش دادن تصادف هاي ساختگي پاداش بگيريد

اخبار : اگر فردی  در خیابان در حال ساخت تصادف ظاهری و ساختگی بود و توسط شهروندی دیگر شناسایی شد, این شهروند می‌تواند با  گزارش این تخلف  پاداش دریافت کند. . . . . .

کدهاي اختصاصي