مجله ياس تنها

مجله ياس شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

هاشم جعفري,رئيس انجمن دارت,هرمزگان,از دنيا رفت,