مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - پسر نوجوان که همخانه خود را کشته است مدعی شد برای جلوگیری از آزار و اذیت‌های او دست به قتل زده است. -  متهم که زمان قتل ۱۷ساله بود در بازجویی‌ها به قتل دوستش اعتراف

مجله ياس تنها دوشنبه 26 دي 1401
باز هم قتل يک همخانه توسط يک تبعه خارجي

باز هم قتل يک همخانه توسط يک تبعه خارجي

اخبار قتل - متاسفانه هر چند مدت اخبار قتل مي شنويم امروز هم ماجراي قتل که توسط يک تبعه خارجي اتفاق افتاده را براي شما آمده کرده ايم

کدهاي اختصاصي