مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : واقعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در کارگاه آموزشی مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری که با همکاری دانشگاه بیرجند در محل مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی این اداره کل برگزارشد، گفت: ب

مجله ياس تنها یکشنبه 30 شهريور 1399
13 مرکز مشاوره داوطلبان کنکور در خراسان جنوبي

13 مرکز مشاوره داوطلبان کنکور در خراسان جنوبي

اخبار خراسان جنوبي : مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ( واقعي ) گفت: ۱۳ پایگاه انتخاب رشته در خراسان جنوبی به داوطلبان کنکور مشاوره می‌دهند. . . .

کدهاي اختصاصي