مجله ياس تنها

مجله ياس شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

دکتر ابراهیم شکیبا بر رعایت دستورات بهداشتی و مصرف آب و غذای سالم برای پیشگیری از ابتلا به وبا تاکید کرد و از مردم خواست تا مواد غذایی را از مراکز معتبر تهیه کنند و از مصرف آب ناسالم بپرهیزند. باشگاه