مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی صبح امروز در ۵۸ سالگی دار فانی را وداع گفت. علی جعفری مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: سال گذشته و چند ماه بعد از انتخاب مهندس قاسمی به وزارت

کدهاي اختصاصي