مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها :  بیماری گریبانگیر وسواس معمولا از فکرهای تکراری شروع می‌شود. لزوماً نشانه‌اش شستن مکرر دست‌ها و وسایل شخصی نیست. می‌تواند حتی فکر کردن به اینکه کاری را درست ان

کدهاي اختصاصي