مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : بنابراین گزارش، هم‌اکنون یکی از قدیمی‌ترین مناطق شهر اصفهان با نام جی شناخته می‌شود. این نام به یکی از خیابان‌های شهر اصفهان نیز اطلاق شده است.- شایان ذکر است محله

مجله ياس تنها چهارشنبه 16 مهر 1399
سلمان فارسي يک اصفهاني بود؟

سلمان فارسي يک اصفهاني بود؟

بخش ديني : جی ، نامی آشنا در تاریخ استان اصفهان است. این نام به عنوان یکی از اسامی شهر اصفهان به حساب می‌آمده و به گواه تاریخ محل تولد سلمان فارسی، یار پیامبر اکرم (ص) بوده است. . . .

کدهاي اختصاصي