مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : بعضی افراد نه تنها در پاییز حالشان جا نمی‌آید، بلکه پاییز برای‌شان همراه است با ملال و دلشوره، با بی‌حوصلگی و افسردگی. اختلال خلقی افسردگی در جهان بسیار شایع است و سال ب

کدهاي اختصاصي