مجله ياس تنها

مجله ياس شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

مجله ياس تنها - محققان دانشگاه آریل روشی ابداع کرده‌اند که می‌تواند به پیش‌بینی زمین لرزه‌های بزرگ تا ۴۸ ساعت قبل از وقوع زلزله کمک کند. از این رو محققان این دانشگاه با استفاده از