مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

چشم زيبا,آرايش چشم,چشم هاي درشت,چشم هاي جذاب,

مجله ياس تنها دوشنبه 07 مهر 1399
آموزش آرايش چشم براي درشت تر ديده شدن چشم ها

آموزش آرايش چشم براي درشت تر ديده شدن چشم ها

بخش آرايش و زيبايي : چشم هاي درشت تر زيباتر ديده مي شوند . اما براي اينکه چشم هاي درشت تري داشته باشيم چه کنيم؟ براي اينکه چشم هاي شما درشت تر ديده شود مي توانيد از اين آموزش که براي شما گذاشتيم استفاده کنيد . . . .

مجله ياس تنها چهارشنبه 22 مرداد 1399
بدون آرايش چشم هاي زيبايي داشته باشيد

بدون آرايش چشم هاي زيبايي داشته باشيد

بخش آرايش و زيبايي : آرايش چشم براي زيباتر شدن لازم است اما نه هميشه چون روش هايي است که بدون آرايش کردن مي توانيد چشم هاي زيبايي داشته باشيد . . . .

کدهاي اختصاصي