مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - به گزارش ایرنا، گرت بیل کاپیتان تیم ملی فوتبال ولز پس از شکست برابر ایران اظهار داشت: هضم این شکست واقعا سخت است و دشوار بتوان با آن کنار آمد. از لحاظ روحی شرایط تیم بسیار بد است ولی چ

کدهاي اختصاصي