مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : در شرایطی که کفش مون‌واکرز (The Moonwalkers) محصول شرکت شیفت رباتیکس (Shift Robotics) شبیه به اسکیت های معمولی به نظر می رسد، اما در واقع دستگاهی هوشمند است که از یک مجموعه هوش مص

کدهاي اختصاصي