مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : یک کشاورز در جمهوری چک، ماه گذشته با کشف یک ورقه طلای نازک و مچاله شده در مزرعه، معجزه را با چشمان خود دید! بعداً معلوم شد که این ورقه نازک، یک کمربند طلای ۲۵۰۰ ساله است. این کمربند طل

کدهاي اختصاصي