مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

با کودک خجالتي چگونه رفتار کنيم؟

بخش کودک : خيلي از والدين نگران کودک خجالتي خود هستند اما جاي نگراني نيست چون مي توانيد با رفتار درست خجالتي بودن کودک را درمان کنيد

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.

کودک خجالتي را اينگونه درمان کنيد

بخش کودک : متاسفانه به دليل رفتارهاي اشتباه ما کودکان دچار ترس و يا خجالت مي شوند . اما راه درمان خجالت کشيدن کودک چيست؟ . .

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.

چرا بعضي کودکان خجالتي هستند؟


19:44 , یکشنبه 20 مهر 1399

چرا بعضي کودکان خجالتي هستند؟

بخش کودک : خجالتي بودن کودک مي تواند تاثير بدي بر پيشرفت و آينده کودک بگذارد . در اين مطلب مي خواهيم درباره خجالتي بودن کودک با شما صحبت کنيم . . . .

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.

چگونه روابط اجتماعي کودک را تقويت کنيم؟. کم رويي و روابط اجتماعي پايين در کودکان باعث مي شود در آينده کودک دچار مشکلات زيادي در روابط خود با ديگران داشته باشد که همين امر جلوي پيشرفت او را در آينده خواهد گرفت.اما چگونه کودک را اجتماعي بار بياوريم؟

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.

علت بازي نکردن کودک من با بچه هاي ديگر

بخش کودک مجله ياس تنها : گاهی یک کودک خجالتی است و برایش مشکل است که در دوستی با بچه‌های دیگر پیشقدم شود؛ در چنین مواردی مشکل او خیلی ساده و فقط با تشویقی آرام و تدریجی حل می‌شود

به ادامه برويد

توجه : تمام حقوق مطالب براي مجله ياس تنها محفوظ مي باشد.