مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : سید ضیاءالدین مظهری عضو انجمن تغذیه ایران افزود: والدین می‌توانند انواع غذا‌ها را به کودک عرضه کنند و قادرند محدودیت‌هایی برای رفتار‌ها و عادات غلط تغذیه‌ای او

مجله ياس تنها شنبه 22 شهريور 1399
بد غذايي در کودکان پيش دبستاني

بد غذايي در کودکان پيش دبستاني

بخش کودک : مظهري عضو انجمن تغذیه ایران گفت: باید والدین این نکته را در نظر داشته باشند که دوره پیش دبستانی بخشی از سیر تکاملی کودک و گذراست براین اساس نباید نگران بدغذایی آنها باشند.  . . .

کدهاي اختصاصي