مجله ياس تنها

مجله ياس شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

مجله ياس تنها - محمد دادی، امروز شنبه ۸  مردادماه به رسانه‌های گروهی گفت: بر اساس گزارش همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر حضور گونه‌ای گربه در یکی از مناطق آزاد شهرستان، محیط بانان به م